Wszystkie jachty będące własnością naszej firmy objęte są ubezpieczeniem "Jacht Casco".

Szczegółowe warunki ubezpieczenia zostaną dołączone do umowy na czarter.